Siirry sisältöön

Psykoterapiapalvelut ja koulutukset

PSYKOTERAPIASTA APUA PSYYKKISEEN HYVINVOINTIIN

Psykoterapia on hyvä hoitokeino, mikäli jokin haittaa päivittäistä elämää. Psykoterapia sopii ensisijaisena tai täydentävänä hoitomuotona, mikäli esimerkiksi jotkin seuraavista ongelmista estävät tasapainoisen elämän elämisen:

 • elämänkriisit tai suuret muutokset
 • traumat
 • paniikkihäiriö
 • syömishäiriöt
 • ahdistus
 • masennus

Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa pyritään tarkastelemaan ja ratkaisemaan ihmisen ongelmia tämän käyttäytymis- ja ajatusmallien kautta. Kognitiivinen käyttäytymisterapia on yksi tutkituimmista psykoterapiamuodoista ja sen avulla on saatu hyviä tai vähintäänkin lupaavia tuloksia erilaisten ongelmien hoidossa.

KOULUTUKSET

Toteutan kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan ja sen soveltamiseen liittyviä koulutuksia sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Koulutuksia voi tilata suoraan minulta, jolloin räätälöin niiden sisällöt tapauskohtaisesti toiveidenne mukaan.

Esimerkkejä pitämistäni koulutuksista:

 • Altistus ahdistuneisuushäiriöiden hoidossa
 • Myötätuntokeskeisen psykoterapian perusteet
 • Psykoterapiasuhde vaikuttamisen välineenä – Funktionaalis-analyyttinen psykoterapia
 • Dissosiaatiohäiriöt – arviointi ja hoito
 • Käyttäytymisaktivointi depression hoidossa
 • Traumaperäisen stressihäiriön hoito
 • ADHD – kuntoutus ja psykoterapia lapsilla ja aikuisilla

Toimin tiiviissä yhteistyössä Tampereen yliopiston, KKT-keskus Arvon ja Suomen kognitiivisen käyttäytymisterapian ja käyttäytymisanalyysin yhdistyksen (SKY ry) kanssa. Nämä yhteistyökumppanit mahdollistavat myös laajempien koulutusten tarjoamisen, kuten esim. psykiatrian tulosalueen henkilöstölle tarkoitetun kaksi vuotta kestävän KKT-työotekoulutuksen.